YOSINKAN AIKIDO
+7 (495) 211-30-90
      Aikido Yoshinkan Foundation (AYF)

 
 
 
 
 
AYF ( IYAF ) 
 
F.A.Q. 
 
 
 
  :: ::
:   ..
:  6
:  
:  
:  
:   ..
:  5
:  -,
. ,
-, -
:  
:  
:   . .
:  4
:  . ,
-
:  
:  
:   ..
:  4
:  . ,
-, -
:  
:  
:   ..
:  4
:  . ,
-
:  
:  
:   ..
:  3
:  
:  
:  
:   ..
:  3
:  ,
-
:  
:  
:   ..
:  3
:  ,
-
:  
:  
:   ..
:  3
:  . ,
-
:  
:   ,
:   ..
:  3
:  . ,
-
:  
:   ,
:   ..
:  3
:  
:  
:  
:   . .
:  2
:  ,
:  
:  
:   ..
:  2
:  
:  
:  ,
:   ..
:  1
:  
:  
:  
:   ..
:  1
:  .
:  
:  
:   ..
:  1
:  
:  
:  

!

!

!
yoshinkan aikido kids >>

                 
: 115093, . . 27/29,
E-MAIL: yoshinkan@mail.ru    TEL.: +7 (495) 211-30-90