YOSINKAN AIKIDO
+7 (495) 211-30-90
      Aikido Yoshinkan Foundation (AYF)

?
25.98%
58.50%
-- 1.10%
- 3.13%
2.10%
- 3.07%
6.11%
: 3287

?
48.11%
10.38%
8.49%
/ 28.30%
2.83%
() 1.89%
: 106


               
: 115093, . . 27/29,
E-MAIL: yoshinkan@mail.ru    TEL.: +7 (495) 211-30-90